Condoleanceregister

In samenswerking met Tobe bieden we u een online condoleanceregister.

Op de condoleancepagina kunt u een berichten plaatsen om de overledene te herdenken. Dit kan een tekst, foto, tekening of herinnering zijn. 
Van alle berichten kan later, wanneer de familie dat wenst, een Herinneringsboek worden samengesteld.

In het Herinneringsboek kunnen naast deze condoleances ook foto’s en teksten van de uitvaart worden opgenomen. Hierdoor ontstaat een tastbare herinnering aan de overledene. Persoonlijk Requiem wordt al direct na het overlijden actief en is toegankelijk via een code die met de rouwkaart wordt verspreid.

Naast de mogelijkheid tot het plaatsen van een condoleance bieden we namens nabestaanden belangrijke informatie over de uitvaart, zoals route-informatie, fotomateriaal van de locaties en eventuele wensen van de familie. Ook bestaat de mogelijkheid om via de site van Uitvaartverzorging Kievit bloemen te bestellen voor bij de uitvaart en om contact te leggen met de uitvaartverzorger.

Om in te loggen toetst u de naam in van de overledene zoals die op de rouwkaart is vermeld. Daaronder toetst u de code in die op de rouwkaart is weergegeven of bij de rouwkaart is gevoegd.


Logt u hier in:

Naam
Code