24/7 bereikbaar op   0181 - 488 088

Covid-19

Informatie over uitvaarten in tijden van corona

Als Uitvaartverzorging Kievit volgen we de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet en geven hier eventuele updates, maar uw uitvaartverzorger beschikt altijd over de laatste informatie.

Uitvaartverzorging Kievit volgt de instructies en de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD op. Daarnaast is er afstemming met relevante organisaties in de uitvaartbranche. Maar wat betekent dat als een dierbare overlijdt aan het coronavirus of een familielid is besmet? Gaat het rouwbezoek en de uitvaart wel door? Hieronder vindt u de belangrijkste en meest gestelde vragen.

Update: 6 oktober

Hoeveel personen mogen er bij een uitvaart zijn?

Voor de hele uitvaartbranche geldt dat er bij elke afscheidsdienst maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn, mits de onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter kan worden gehouden. De grote van de locatie bepaald dus het maximaal aantal personen dat aanwezig mag zijn, dit zal bijna altijd minder dan 100 personen zijn. Alle afscheidsdiensten en eventuele condoleance vinden plaats in een aula. Omdat u thuis maximaal 3 personen van buiten het gezin mag ontvangen zijn uitvaarten vanuit een woonhuis niet mogelijk. Voor uitvaartdiensten vanuit kerken gelden de zelfde regels als op ander plaatsen, er mag

Hoeveel personen mogen er bij een rouwbezoek/condoleance zijn?

Rouwbezoeken zijn alleen mogelijk in besloten kring. Er worden maximaal 4 personen tegelijk in de ruimte toegestaan, op uitnodiging van de nabestaanden. Gebruik van 24-uurskamers is nu terug gebracht naar 1 tijdsblok per dag per kamer.

Algemeen:

Voor alle gasten, u zelf en onze medewerkers gelden dezelfde voorschriften ter voorkoming van besmetting:

Houd ten minste 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar
Was handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg
Schud geen handen, er zijn alternatieven voor het condoleren
Blijf thuis bij koorts (38,0 graden Celsius)

Bezoek aan uitvaartcentrum of crematorium

In verband met de huidige situatie zullen de deuren van het crematorium, kerk, aula of uitvaartcentrum gesloten blijven tot 15 minuten voor aanvang van de plechtigheid.

Hierbij kan het wel voorkomen dat de deur gesloten is indien het maximale aantal personen is bereikt.

Toegang tot het crematorium, kerk, aula of uitvaartcentrum is uitsluitend voor genodigden, zij kunnen na vertrek helaas ook niet meer terug naar binnen.

Thans geldt het dringend advies om een mondkapje te dragen in binnenruimtes, dit geldt ook voor crematoria, aula en uitvaartcentra. Voor u betekent het dat onze medewerkers mondkapjes dragen. Aan bezoekers vragen wij daarom ook een mondkapje te dragen. Het is de bedoeling dat bezoekers zelf een mondkapje bij zich hebben. Mondkapjes zijn echter geen vervanging van de 1,5 meter richtlijn.

Bij de ingang van het uitvaartcentrum staat een desinfectiezuil. U wordt gevraagd om uw handen te desinfecteren.

Eveneens vragen wij u om uw contactgegevens achter te laten, voor uw privacy worden deze gegevens niet door ons bewaard, maar door de nabestaanden.

Wij verzoeken u om niet alleen in de aula maar juist tijdens het samenzijn na de plechtigheid zoveel mogelijk te blijven zitten, niet rond te lopen en de stoelen en tafels niet te verplaatsen.

De overheid geeft aan geen handen te schudden, te zoenen of elkaar te omhelzen tijdens het samenzijn.

Heeft u gezondheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid, verkoudheid, koorts of andere symptomen, dit kunnen voortekenen zijn dat iemand besmet is met het coronavirus. In lijn met de richtlijnen van de overheid vragen wij deze mensen met klem om thuis te blijven en op een andere manier medeleven te tonen met de nabestaanden.

Aanvullende regels:

Naast de regels voor het aantal personen, zijn er nog andere regels opgesteld voor uitvaartondernemers:

Op sommige locaties worden geen condoleancemappen neergelegd/gebruikt.

Sluiten van de kist mogen de nabestaanden zelf doen, zonder aanwezigheid van medewerkers van Uitvaartverzorging Kievit.

Of sluiten van de kist doen medewerkers van Uitvaartverzorging Kievit, zonder aanwezigheid van de nabestaanden.

Verzorging van een overledene vindt plaats zonder aanwezigheid van familie of door familie zelf zonder aanwezigheid van uitvaartmedewerkers.

Uitvaartverzorger regelt uitvaart op afstand?

De brancheorganisatie adviseert geen regelgesprekken te laten plaatsvinden waar nabestaanden en uitvaartverzorger bij elkaar zijn, het regelgesprek kan dan eventueel op afstand plaatsvinden. Dat is even wennen, want normaal gesproken zit de uitvaartverzorger met de hele familie aan tafel om het afscheid te regelen, nu mag u nog maar 3 gasten uitnodigen bij u thuis, dat is naast de uitvaartleider nog maximaal 2 familieleden van buiten het gezin waar de uitvaart besproken wordt. Deze maatregel betekent dat de uitvaartverzorger op een andere manier met de nabestaanden de afscheidsdienst bespreekt. Wij proberen dit zo persoonlijk mogelijk te houden en bespreken met u de mogelijkheden die we op dat moment beschikbaar hebben. Wij doen er alles aan om ook nu de kwaliteit van onze dienstverlening op het hoge niveau te houden die voldoet aan de verwachtingen.

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het coronavirus.

Wat moet ik doen? U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt ons nog steeds 24 uur per dag bellen. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus. De medewerker van Uitvaartverzorging Kievit aan de telefoon zal ook vragen of u als nabestaande gezondheidsklachten heeft als verkoudheid, hoesten, niezen en koorts. Deze klachten ziet het RIVM als mogelijke signalen voor een besmetting met het coronavirus. U krijgt telefonisch uitleg over hoe de uitvaart wordt geregeld.

Kan de uitvaart van een besmet persoon doorgaan?

Uitvaarten kunnen doorgaan. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet is besmet. Rouwbezoeken kunnen ook doorgaan. Wij volgen een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is beschreven. Zo dragen onze medewerkers bijvoorbeeld extra beschermende kleding. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden via een overleden persoon is klein.

Kan iemand met het coronavirus thuis opgebaard worden?

Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan ook, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van handalcohol. Wij adviseren dit echter niet te doen, maar een kus of zoen is zelfs zeer onverstandig.

Is iemand die is overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?

Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt ook nog enkele dagen kan zijn. Bij lage temperaturen (door koeling) en bij hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken.

Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij het regelen van de uitvaart zal de uitvaartverzorger van Uitvaartverzorging Kievit al deze onderwerpen met de nabestaanden bespreken. Zij kunnen ervoor kiezen dat aan het eind van de afscheidsdienst de medewerker van Uitvaartverzorging Kievit de mogelijkheden van condoleren onder de aandacht brengt.