24/7 bereikbaar op   0181 - 488 088

Depositofonds

Depositofondsen worden vaak gebruikt voor of door mensen die geld willen reserveren voor hun uitvaart, maar dit niet meer kunnen of willen doen via een uitvaartverzekering.

Als u zich niet meer kunt verzekeren vanwege leeftijd of gezondheid is het altijd nog mogelijk om een depositorekening te openen, hier kunt u éénmalig een bedrag op storten, maar ook is het mogelijk om vaker kleinere bedragen te storten, zo kunt u het geld voor de kosten van de uitvaart reserveren.

Beschikt u al over voldoende financiële middelen ook dan is een depositorekening het overwegen waard. In 2018 mag u € 7033,00 belastingvrij reserveren voor uw uitvaart op een speciale geblokkeerde spaarrekening zoals een depositorekening. Het kan daarom handig zijn om het geld niet op een gewone spaarrekening te houden, maar vast te zetten op een depositorekening waarbij u er ook nog eens zeker van bent dat het geld ook daadwerkelijk voor uw uitvaart wordt gebruikt.

De Stichting Depositofonds Uitvaartverzorging Kievit is een zelfstandige stichting die als doel heeft gelden te beheren voor uitvaartkosten van particulieren.

De stichting zal, in overeenstemming met de reglementen, met het te beheren geld geen risico’s nemen d.m.v. aandelen, opties of andere vormen van risicodragend investeren.

Het gestorte bedrag kan jaarlijks d.m.v. rente worden verhoogd, de hoogte van de rente is afhankelijk van de rente op spaarrekeningen bij banken. Omdat het tegen een zo laag mogelijk risico wordt vast gezet is rente op het tegoed waarschijnlijk beperkt.

Het gestorte bedrag kan uitsluitend na het overlijden van de ingeschrevene worden verrekend met de kosten van de begrafenis.

Er zijn 2 soorten depositorekeningen. Afhankelijk van de gekozen voorwaarde kan het bedrag uitsluitend aan uitvaartkosten worden besteed, er vindt dan geen uitbetaling aan nabestaanden plaats. Ook kan er voor gekozen worden om na betaling van alle uitvaartkosten het overige uit te laten betalen een begunstigde.

Het aangaan van de overeenkomst is geheel vrijblijvend, maar komt tot stand d.m.v. het storten van een bedrag op het rekeningnummer NL 31 RABO 035.57.62.420 ten name van St. Deposito's Uitvaartverzorging Kievit o.v.v. Deposito met naamsvermelding voor wie het deposito bestemd is. Daarnaast hebben wij voor het opmaken van de overeenkomst ook nog een aantal persoonlijke gegevens nodig zoals, voornamen, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats. Nadat wij het bedrag hebben ontvangen, ontvangt u als bevestiging van de Stichting een bewijs van inschrijving met daarop het bedrag vermeld van het deposito, deposant en begunstigden, waarmee de overeenkomst tot stand is gekomen.

Gezien het vrijblijvende karakter wordt er vooraf geen overeenkomst opgemaakt waarin u een verplichting aangaat, maar komt de overeenkomst tot stand d.m.v. storting.

Als er naar aanleiding van deze informatie interesse is of vragen bij u zijn opgekomen kunt u ook contact met ons opnemen.