24/7 bereikbaar op   0181 - 488 088

Kosten

Na de uitvaart komt de nota, helaas zijn er ook kosten verbonden aan afscheid nemen. Hoe hoog die kosten zijn bepaald u voor een groot deel zelf door de keuzes die worden gemaakt. Naast het regelen en verzorgen kunnen er ook nog kosten bij komen voor een kist, rouwbrieven, overbrengen, plaats van opbaren, bloemen, advertenties, rouwauto, volgauto’s, plaats van de plechtigheid, condoleren, consumpties, liturgieën, dankbetuigingen, ziekenhuis, laatste verzorging, het crematorium of begraafplaats, gedenksteen of urn.

Al deze kosten hebben invloed op de hoogte van de kosten. Als u kiest voor begraven, heeft zelfs de keuze uit de verschillend soorten graven, maar ook de keuze van begraafplaats heeft nog invloed op de kosten. De voorwaarden en kosten van begraafplaatsen verschillen per gemeente, de bedragen lopen erg uiteen.

Het gemiddelde

Veel Nederlanders kiezen toch voor 'een zelfde soort uitvaart', met vergelijkbare diensten en producten. De gemiddelde prijs van een uitvaart bedroeg in 2018 ongeveer € 5.500,-. De kosten voor een eigen graf en een grafmonument zijn bij een dergelijk bedrag meestal niet inbegrepen!

Hoe betaal ik voor mijn uitvaart?

Veel mensen zullen tegen de tijd dat ze overlijden genoeg geld op hun bank- of spaarbankrekening hebben om de uitvaart zonder veel problemen zelf te bekostigen. 

Als u een levensverzekering of een lijfrenteverzekering heeft afgesloten, hoeft u zich waarschijnlijk geen zorgen te maken over de financiering van uw uitvaart, vaak zijn dit soort verzekering hoog genoeg om deze kosten te dekken.

Zorg uit handen geven

Toch sluiten veel mensen een uitvaartverzekering af. De reden is dan vaak niet zo zeer dat ze zelf het geld niet hebben, maar omdat ze het plezierig vinden de hele zorg van de uitvaart uit handen te geven, om er bijvoorbeeld hun nabestaanden niet mee op te zadelen. Als 'de zorg uit handen nemen' de reden is, bedenk dan dat ook bij een uitvaartverzekering uw nabestaanden nog steeds de keuzes voor uw uitvaart moeten maken, maar vaak wel beperkter zijn in de keuzes. Wordt het bespreken van de uitvaart wel als een loden last gevoeld of vinden uw naasten het misschien wel prettig als ze heel direct zelf bezig zijn met uw afscheid.

Toch blijft het regelen van een uitvaart een zware taak, die het best in overleg kan worden gedaan met één van de uitvaartleiders van Uitvaartverzorging Kievit. Indien gewenst zullen ze de familie bij (onderdelen van) het regelen van de uitvaart betrekken. Zo kan de verzorging van de overledenen gedaan worden door de familie, samen met of in het bijzijn van de uitvaartondernemer.

Twee vragen vooraf

Daarom, voordat u overgaat tot het afsluiten van een verzekering, zou u voor uzelf eerst twee vragen moeten stellen en beantwoorden: 
1. Heb ik voldoende (spaar)geld om de uitvaart zelf te betalen? 
2. Wil ik (vooraf al) of willen mijn nabestaanden zelf een groot deel van de uitvaart regelen en zijn ze daartoe ook in staat? (helaas ook bij een naturaverzekering blijven uw nabestaanden geconfronteerd worden met veel keuzes die gemaakt moeten worden) 

Als u op vraag 1 'nee' antwoordt en op vraag 2 'ja', dan kunt u het beste een kapitaalverzekering afsluiten. 
Als u op vraag 1 'ja' antwoordt en op vraag 2 'nee' antwoordt, dan kunt u het beste uw wensen vast leggen in een wilsbeschikking (deze wensenboekjes worden door ons gratis verstrekt)

Als u op beide vragen ja antwoordt dan heeft u geen enkele verzekering nodig. Dit laatste wil overigens niet zeggen dat uw nabestaanden alles zelf moeten doen. Uw nabestaanden kunnen dat zelf bepalen in samenspraak met de uitvaartverzorger.

De diverse verzekeringen

Grofweg gezegd zijn er 4 mogelijkheden om geld te reserveren voor uw uitvaart nl. 

  • Spaarrekening in eigen beheer
  • Kapitaalsverzekering
  • Naturaverzekering
  • Depositorekening

Kapitaalsverzekering

De verzekeraar keert bij overlijden geld uit waarmee de uitvaart bekostigd kan worden. De nabestaanden ontvangen het geld en kunnen daarom zelf uitmaken aan welke kostenpost en hoeveel geld ze daaraan willen besteden en aan welke weinig of niets. Men kan bijvoorbeeld kiezen voor een duurdere kist en geen volgauto’s nemen of zelf de kist dragen. Let bij het afsluiten van een kapitaalverzekering er wel op dat de verzekering waardevast is of dat u zelf de waarde van de polis afstemd op de uitvaarkosten die u wilt verzekeren
Sommige verzekeraars bieden ook nog een aparte verzekering waarmee het grafmonument en eventueel onderhoud kan worden gefinancierd.

Naturaverzekering

Bij de naturaverzekering keert de verzekering geen geld uit, maar levert diensten, veelal kopen ze die in bij de goedkoopste aanbieder. Naast het verzekerde (standaard) basispakket, dat plaatselijk vaak niet voldoende is, komen er meestal extra kosten bij, waardoor het achteraf nogal eens tegenvalt. De verzekeraar heeft namelijk wel onderhandeld over de prijs van het basispakket, maar niet over alle diensten die buiten het pakket geleverd worden. Bij veel natura verzekeraars zijn de extra's dan ook extra duur.

Met de meeste naturaverzekeraars hebben wij geen afspraken, toch kunnen wij wel de uitvaart voor u verzorgen. De waarde van de vergoeding zijn dan niet de diensten, maar het bedrag dat op de polis is vermeld en u terug kunt vinden op de website van de verzekeraar.

Depositofonds

Een storting in een depositofonds is ook een mogelijkheid om u te verzekeren tegen de kosten van een uitvaart. Evenals bij een kapitaalverzekering wordt bij overlijden een som geld uitgekeerd. Uitvaartverzorging Kievit heeft een eigen depositofonds, waar u uw wensen vooraf uitgebreid kunt bespreken en daaraan gekoppeld een inschrijving in het depositofonds doen.

Inschrijving in het register van Uitvaartverzorging Kievit

Uitvaartverzorging Kievit heeft een inschrijvingsregister waar u kosteloos uw wensen kunt laten registreren, maar daarnaast is er ook een zogenaamd ledenregister. Een inschrijving in het lidmaatschapsregister van Uitvaartverzorging Kievit B.V. geeft tegen een éénmalige betaling van € 15,00 t.z.t. een reductie van € 100,00 op de nota van de uitvaart als de gehele uitvaart door Uitvaartverzorging Kievit B.V. is verzorgd. Deze reductie geldt voor alle gezinsleden die op het inschrijvingsformulier staan vermeld en op het vermelde adres woonachtig zijn. Bij het overlijden van minderjarige geldt deze reductie zolang ze inwonend zijn en jonger zijn dan 18 jaar.

Het bewijs van inschrijving is niet overdraagbaar en niet eerder opeisbaar dan na overlijden.

Persoonlijke wensen

Bijna alles kan en mag bij een uitvaart. De wensen van een overledene kunnen bijna altijd worden ingewilligd. Ook verzekeringen gaan mee in de tijd en houden steeds meer rekening met de wens de uitvaart een persoonlijke invulling te geven. Afwijkingen van het standaardpakket kunnen extra verzekerd worden in een aanvullende kapitaalverzekering waarmee de speciale wensen kunnen worden bekostigd.

Van de armen

Wie overlijdt zonder geld op de bank of bezittingen en zonder familie of vrienden die de uitvaart voor hun rekening kunnen nemen, krijgt altijd een uitvaart van de gemeente. Dat is meestal een begrafenis. De gemeente waarin het overlijden plaatsvindt moet zorg dragen voor de uitvaart, echter deze kosten kunnen ze verhalen op eventuele nabestaanden, zoals kinderen, maar ook broers en zussen.