24/7 bereikbaar op   0181 - 488 088

In geval van overlijden

Na een overlijden is één telefoontje naar een van onze nummers, (0181) 488088 of (0187) 601166 voldoende. Deze nummers zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week, bereikbaar. De uitvaartleider van Uitvaartverzorging Kievit maakt direct een afspraak met u voor een bezoek bij u thuis. Vanaf dat moment is de uitvaartleider een steun en toeverlaat voor u bij het regelen van de praktische zaken en de uitvaart zelf. Eventueel volgens de wilsbeschikking van de overledene en rekening houdend met de wensen van de nabestaanden.

Wat moet u doen na het overlijden?

Als u met een overlijden te maken krijgt:

 • Bel bij het overlijden in een thuissituatie altijd eerst uw huisarts of dienstdoende waarnemend arts
 • Bij het overlijden in een zorginstelling brengen zij de dienstdoende arts op de hoogte
 • Bel Uitvaartverzorging Kievit: 0181-488 088 of 0187-601166

Huisarts of waarnemend arts

De arts is degene die het overlijden moet vaststellen. Hij of zij verstrekt daarna (bij een natuurlijk overlijden) een verklaring van overlijden. Deze verklaring is nodig voor de aangifte van overlijden, de aangifte wordt meestal door de uitvaartverzorger gedaan. Als het overlijden door invloed van buitenaf heeft plaatsgevonden is er sprake van een niet natuurlijk overlijden, de arts is dan verplicht de politie in te lichten en komt er een z.g.n. schouwarts.

Bel Uitvaartverzorging Kievit

U kunt ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer 0181-488088 of 0187-601166. Wij komen naar u toe om de wensen rondom de uitvaart en verzorging met u te bespreken, waarna we beginnen met de uitvoering zoals het verzorgen van de overledene (eventueel samen met u), maar ook nemen wij contact op met de kerk of levensbeschouwende organisatie om afspraken te maken over datum, tijd en plaats van de plechtigheid, waarna zij later met u de inhoud van de dienst bespreken. Ook nemen wij contact op met het crematorium of de beheerder van de begraafplaats voor het maken van afspraken.

Belangrijke documenten die het bespreken van de uitvaart kunnen ondersteunen

Een overlijden vereist ook de nodige administratieve afhandeling. Een groot gedeelte van hiervan kan door ons worden verzorgd. Daarvoor is het wel handig als u eventueel de volgende gegevens voor ons beschikbaar heeft:

 • Het legitimatiebewijs van de overledene
 • Het legitimatiebewijs van de opdrachtgever van de uitvaart
 • Het trouwboekje
 • Een adressenlijst
 • De gewenste kleding voor de overledene
 • De wilsverklaring
 • Eventuele uitvaartpolissen
 • De verklaring van overlijden (via de arts) zodat wij de aangifte voor u kunnen doen